Internationella Strokedagen

Tisdagen den 10 maj 2022

Årets tema: Livslång rehabilitering

Strokeföreningen FyrBoDal

 har öppet hus kl. 14.00 – 16.00 på kansliet, Lasarettsvägen 17 b, Trollhättan

Information om stroke och rehabilitering.  Föreningen bjuder på kaffe.

Välkomna !

För våra medlemmar och intresserade i Bohuslän/Dalsland kommer inbjudan till träffar senare i vår.

               

STROKEFÖRENINGEN FYRBODAL