Skaraborg styrelse

Styrelse sammansättning efter årsmötet 2021.

Gunnar Hedberg, ordförande

Gunnel Sjöman, vice ordförande

Seija Väänänen, kassör

Gunborg Larsson, sekreterare

Birgitta Gunnarsson, ledamot

Barbro Haraldsson, ledamot

Susanne Pettersson, ledamot

Kadri Marecek, ledamot

Gunnel Lundberg, ersättare

Marlene Skoglund , ersättare

Kontaktuppgifter till styrelse finns i Programbladet