Skaraborg styrelse

Strokeföreningen Skaraborg

Per Lindström, ordförande

Stig Johansson, vice ordförande + valberedningens sammankallande

Gunnel Lundberg, kassör

Gunborg Larsson, sekreterare, nätverksansvarig, studieorganisatör

Nils Lundberg, vice sekreterare, kansli

Bengt Söderstedt, ledamot, programansvarig

Seija Väänänen, ledamot, nätverksansvarig

Gunnel Sjöman, ledamot

Gunnar Hedberg, ersättare, nätverksansvarig

Marianne Söderlind, ersättare, nätverksansvarig

Lars Elfverson, ersättare

Ingwor Carlén, revisor

Ulf Hertzman, revisor