Skaraborg styrelse

Strokeföreningen Skaraborg

Per Lindström, ordförande

Stig Johansson, vice ordförande

Gunnel Lundberg, kassör

Gunborg Larsson, sekreterare

Gunnar Hedberg, ledamot

Gunnel Sjöman, ledamot

Seija Väänänen, ledamot

Bengt Söderstedt, ledamot

Nils Lundberg, ersättare, kansli

Birgitta Gunnarsson, ersättare

Marianne Söderlind, ersättare