Skaraborg styrelse

Strokeföreningen Skaraborg

Gunnar Hedberg, ordförande

Stig Johansson, vice ordförande

Gunnel Lundberg, kassör

Gunborg Larsson, sekreterare

Per Lindström, ledamot

Gunnel Sjöman, ledamot

Seija Väänänen, ledamot

Bengt Söderstedt, ledamot

Nils Lundberg, ersättare, kansli

Birgitta Gunnarsson, ersättare

Marianne Söderlind, ersättare