Fyrbodal styrelse

Strokeföreningen Fyrbodal

Ingrid Andersson, Ordförande
Björn Falk
, Kassör
Lilleba Birgersson
, Vice Ordförande
Per Ekdahl
, Sekreterare
Solweig Olofsson
, Ledamot
Jan-Erik Adamsson
, Ersättare
Börje Färdigh, Ersättare