Göteborg styrelse

Strokeföreningen Göteborg med omnejd

Björn Wannebo
, Ordförande
Leif Bohman, Kassör
Margareta Svensson, Sekreterare
Kerstin Lidbeck
, Vice Ordförande
Valborg Karlsson
, Styrelseledamot
Lena Sundblad, Styrelseledamot
Anders Andersson
, Styrelseledamot
Monika Wellsten
, Styrelseledamot
John Lindqvist
, Styrelselemat
Elisabeth Berntsson, Styrelseledamot
Ingemar Bengtsson, Styrelseledamot
Fuad Solakovic, Styrelseledamot
Kaisa Nyberg, Ersättare
Ragnhild Stern, Ersättare