Borås styrelse

Strokeföreningen Borås

Sabine KjellOrdförande
Berit Tholinsson Vice Ordförande
Lilian Johansson Kassör
Marita Engdahl
Ledamot
Eivor Holgersson
Ersättare
Peter Bergman
Ersättare