Borås

Borås

Strokeföreningen Borås med omnejd ligger vilande på grund av lågt deltagande. 
Medlemmar i Boråsföreningen förs över till Göteborgsföreningen.