Borås

Strokeföreningen Borås med omnejd ligger vilande på grund av lågt deltagande. Medlemmar i Boråsföreningen förs över till Göteborgsföreningen.