Länsförening kanslitet

På kansliet arbetar Annika Blomberg och Carl Wannebo

Adress
Strokeföreningen Västra Götalands regionen
Vegahusen
Vegagatan 55
413 11 GÖTEBORG

Telefon
031-7759870
E-post
info@strokevg.se