Länsföreningen Styrelse

Strokeförningen Västra Götaland styrelse

Gunnar Hedberg, Skaraborg, ordförande

Björn Wannebo, Göteborg, kassör

Anders Andersson, Göteborg, ledamot

Ingrid Andersson, FyrBoDal, ledamot

Per Lindström, Skaraborg, ledamot

Gunnel Sjöman, Skaraborg, ledamot

Ingemar Bengtsson, Göteborg, ersättare

Stig Johansson, Skaraborg, ersättare

Solweig Olofsson, FyrBoDal, ersättare