Länsföreningen Styrelse

Strokeförningen Västra Götaland styrelse

Monica Holmberg, Göteborg, ordförande

Björn Wannebo, Göteborg, kassör

Gunnar Hedberg, Skaraborg, sekreterare

Anders Andersson, Göteborg, ledamot

Ingrid Andersson, Fyrbodal, ledamot

Solveig Olofsson, Fyrbodal, ledamot

Gunnel Sjöman, Skaraborg, ledamot

Ingemar Bengtsson, Göteborg, ersättare

Jan-Erik Adamsson, Fyrbodal, ersättare

Seja Väänänen, Skaraborg, ersättare