FUNKTIONSHINDEROMBUDSMAN OLA HENDAR – Webbföreläsning på zoom

Göteborgs Stads funktionshinderombudsman Ola Hendar presenterar sig och berättar om hur han arbetar som Funktionshinderombudsman och om Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer medfunktionsnedsättning.

Detta är ett samarrangemang mellan Strokeföreningen, Afasiföreningen, Epilepsiföreningen, Föreningen Hjärnkraft och Neuroförbundet.

Tisdagen den 9 mars, kl. 18.00 – 19.00.

anmäl via mail till info@strokevg.se eller telefon: 031-775 98 70