Borås styrelse

Strokeföreningen Borås

Sabine Kjell – Ordförande
Berit Tholinsson – Vice Ordförande
Lilian Johansson – Kassör
Marita Engdahl – Ledamot
Eivor Holgersson – Ersättare
Peter Bergman – Ersättare