Länsföreningen Styrelse

Strokeförningen Västra Götaland styrelse

Monica Holmberg, Göteborg, ordförande

Björn Wannebo, Göteborg, kassör

Gunnar Hedberg, Skaraborg, sekreterare

Ingemar Bengtsson, Göteborg, ledamot

Ingrid Andersson, Fyrbodal, ledamot

Solveig Olofsson, Fyrbodal, ledamot

Gunnel Sjöman, Skaraborg, ledamot

Margareta Svensson, Göteborg, ersättare

Jan-Erik Adamsson, Fyrbodal, ersättare

Seja Väänänen, Skaraborg, ersättare