Skaraborg styrelse

Styrelse sammansättning efter årsmötet 2021.

Gunnar Hedberg, ordförande

Stig Johansson, vice ordförande

Gunnel Lundberg, kassör

Gunborg Larsson, sekreterare

Bengt Söderstedt, ledamot

Gunnel Sjöman, ledamot

Seija Väänänen, ledamot

Birgitta Gunnarsson, ledamot

Barbro Haraldsson, ersättare

Kadri Marecek, ersättare

Susanne Pettersson, ersättare

Adresslista över styrelsen