Skaraborg styrelse

Strokeföreningen Skaraborg

Gunnar Hedberg, ordförande

Stig Johansson, vice ordförande

Gunnel Lundberg, kassör

Gunborg Larsson, sekreterare

Bengt Söderstedt, ledamot

Gunnel Sjöman, ledamot

Seija Väänänen, ledamot

Birgitta Gunnarsson, ledamot

Nils Lundberg, ersättare, kansli

Barbro Haraldsson, ersättare

Kadri Marecek, ersättare

Adresslista över styrelsen