Fyrbodal styrelse

Strokeföreningen Fyrbodal

Ingrid Andersson, ordförande och kontaktperson. 
Björn Falk, kassör
Solweig Olofsson, ledamot
Jan-Erik Adamsson, ledamot

Birgitta Falk, suppleant

Kontakt mail: ingridohakan@hotmail.com