Fyrbodal styrelse

Strokeföreningen Fyrbodal

Ingrid Andersson, ordförande
Björn Falk, kassör
Solweig Olofsson, ledamot
Jan-Erik Adamsson, ledamot