Fyrbodal styrelse

Strokeföreningen Fyrbodal

Ingrid Andersson, ordförande
Björn Falk, kassör
Lilleba Birgersson, vice rdförande
Per Ekdahl, sekreterare
Solweig Olofsson, ledamot
Jan-Erik Adamsson, ersättare
Börje Färdigh, ersättare