Kommittéer och Valberedning

Programkommittén

Anders Andersson

Ingemar Bengtsson

Annika Blomberg

Elisabeth Olsen

Margareta Svensson – Sammankallande

Carl Wannebo

Informations och kommunikationskommittén

Anders Andersson

Annika Blomberg

Monika Holmberg – Sammankallande

Kerstin Lidbeck

Björn Wannebo

Carl Wannebo

Medlemskommittén

Monica Holmberg

Margareta Svensson – adjungerad

Carl Wannebo

Monika Wellsten

Valberedning

Ann Ander

Annika Blomberg

Madelene Persson