SMILGRUPP – STROKE MITT I LIVET

Strokeföreningens medlemmar i arbetsför ålder kallas till terminens första SMILmöte. I nuläget planeras ett digitalt möte men det kanske kan komma att bli utomhus.

Fredagen den 5 mars, kl 11.00

anmäl via mail till info@strokevg.se eller telefon: 031-775 98 70