Studier och medverkan

Forsknings-studie kring träning av försvagad hand/arm med hjälp av dator. För mer information klicka här.

I år söker Centrum för äldretandvård (CÄT) en representant som kan ge sitt perspektiv på hur det är att leva vidare efter stroke till deras årliga nätverksinternat-planeras till den 24 – 25 aug. För mer info klicka här