Vårresa 11 maj

Vårens bussresa går till Huskvarna, Taberg, Habo och Mullsjö. Vi kommer att besöka Husqvarna Fabriksmuseum, som visar Husqvarna AB:s mer än 300-åriga historia och utveckling från kunglig vapensmedja till en modern storindustri. De rikhaltiga produktsamlingarna omfattar bl a: 200 handeldvapen från flintlåsmusköter till det sist tillverkade jubileumsvapnet. Sedan blir det lunch på Tabergstoppen, för att … Läs mer

Internationella Strokedagen 9 maj 2017

Internationella Strokedagen 9 maj 2017 Lars Rosengren, som är föreståndare för Stroke Centrum Väst, adjungerad professor i neurologi med särskild inriktning mot stroke, Sahlgrenska akademin (SA), Göteborgs universitet föreläser om TIA. (TIA – Transitorisk Ischemisk Attack – är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. TIA orsakas av en liten propp som … Läs mer