Är du ny medlem?

Välkommen att hälsa på hos oss! Personal från föreningen och styrelsen finns på plats. Det finns också möjlighet att anmäla sig till våra olika aktiviteter.

Kaffe och tilltugg serveras.

Välkomna!

Tid: Torsdagen den 25 januari klockan 11.00 – 12.00

Plats:  Grupprum 3, Vegagatan 55, Göteborg

ANMÄLAN: Till kansliet på tel. 031 – 7759870, e-post: info@strokevg.se senast den 22 januari 2018