Julbord på Liseberg

Vi träffas som vanligt vid huvudentrén vid 12-tiden, så går vi sedan till Hamnkrogen, som tar emot oss 12.30..

Där står julbordet uppdukat för Afasi– Epilepsi– och Stroke-föreningen.

Tid: Tisdagen den 12 december 2017, klockan 12.30

Plats: Hamnkrogen på Liseberg, Göteborg

 Kostnad: 400:- för medlem, 445:- för de som inte är medlemmar. Beloppet inbetalas till plusgirokontot 16 61 59-4, senast den 24 oktober, för då  skall vi betala Lisebergs faktura.

Anmälan: Till Strokeföreningens kansli på tel. 031-775  98 70 eller info@strokevg.se