Besök på Göteborgs konstmuseum

Afasiföreningen har bokat en guidning av Albert Edelfelts målningar.

Passa på och kom med på denna guidning!

klicka här för annons

Tid: onsdagen den 16 november, kl. 11.30 – klockan 13

Plats: Götaplatsen 6, Göteborg

Pris: medlemmar i Afasiföreningen och Strokeföreningen betalar 100 kr, övriga betalar 120kr. Summan betalas in till plusgironummer 28 87 60 – 2 eller swishas till 1232844652.

Anmälan: Till Afasiföreningens kansli på telefon 031-121706 eller per mail kansli@afasigbg.se