Centrum för äldretandvård (CÄT) årliga nätverksinternat 24-25 aug

CÄT är ett kunskapscentrum med fokus på äldre och en del av Folktandvården och Västra Götalandsregionen.

Vi som deltar på konferensen är CÄTs ledningsgrupp och ett nätverk av ca 25 tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Nätverket har som uppgift att sprida information och utbilda om äldre och äldres munhälsa till vård- och omsorgspersonal, pensionärsorganisationer och anhörigföreningar. CÄT ger även stöd till tandvårdspersonal, utvecklar och skapar ny kunskap genom forskning.

Temat för årets dagar kommer att vara stroke, med fokus på patientperspektivet. Vi planerar att lyssna till läkare, arbetsterapeut, tandläkare och representanter från Enhet tandvård. Och en viktig del till helheten är att få ta del av patientperspektivet.

Vi söker en representant som har möjlighet att delta och ge sitt perspektiv på hur det är att leva vidare efter en stroke. Planen är i dagsläget att föreläsningen äger rum onsdag 25 augusti ca kl 10.30 och att personen har ca 30-40min till sitt förfogande, men vi är naturligtvis flexibla. Beroende på pandemin så kan det även bli att föreläsningen sker digitalt, antingen direktsänt eller förinspelat. Ett alternativ till föreläsning kan vara att personen blir intervjuad med förbestämda frågor. Här kommer ett förslag på frågor som personen kan ta upp:

  • Vill du kortfattat beskriva hur det gick till när du fick stroke?
  • Berätta vad som hände sedan i resan genom vården?
  • Hur det påverkar ditt vardagliga liv?
  • Hur tycker du det är att besöka tandvården?
  • Hur önskar du bli bemött av tandvården?
  • Hur upplever du din mun? Annorlunda jämfört med före stroke? Anpassning? (tuggförmåga, tandborstning, tal, neglect, motorik)

Viss ersättning!

Hör av dig till kansliet – tel: 031-775 98 70 mail: info@strokevg.se om du är intresserad av att ställa upp