Lokalföreningar i VG-Län

Regionen har 4 lokala strokeföreningar geografiskt indelade i närområden.

-Göteborg med omnejd
-Fyrbodal
-Skaraborg
-Borås

I strokeföreningen kan Du finna gemenskap med andra som fått en stroke och deras närstående, få information, råd och stöd samt delta i våra aktivitetsgrupper och sociala arrangemang.
Vi strävar mot att ge våra medlemmar så god livskvalitet som är möjligt genom
– råd och stöd till dem som har en stroke och deras närstående.
– tillfälle att träffa nya vänner och trevlig samvaro.
– träning och stimulans med olika aktiviteter.
Tillsammans ökar vi våra möjligheter att påverka och förbättra strokevården i landsting och kommuner.