I dessa instängda tider kan det vara skönt att komma ut och träffa människor. Promenadsamtalen uppfyller båda dessa funktioner och erbjuds nu våra medlemmar. Du kan boka ett samtal i din närmiljö eller annan plats så möts vi där på angiven tid och tar en gemensam promenad.

Om du önskar boka ett promenadsamtal på tu man hand så ring eller maila: 031- 775 98 70, info@strokevg.se