Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Strokeföreningen Västra Götaland, vare sig du är strokedrabbad, anhörig till någon strokedrabbad eller helt enkelt intresserad!

Medlemsavgifter per år

250:- om du vill ha tidningen Strokekontakt.

160:- per år utan tidningen.

Vill du bli ständig medlem kostar det 2.750:-

Du betalar till Plusgiro 16 61 59-4

Ange namn, personnummer eller födelsedata, och om du haft stroke eller är anhörig eller intresserad, samt adress.