Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Strokeföreningen Västra Götaland, vare sig du är strokedrabbad, anhörig till någon strokedrabbad eller helt enkelt intresserad!

Medlemsavgifter per år

215 kr, medlem med tidningen StrokeKontakt

160 kr, medlem utan tidningen StrokeKontakt

275 krsjukhus/vårdinrättning med tidningen StrokeKontakt

2750 kr, ständig medlem med tidningen StrokeKontakt

Du betalar till Plusgiro 441 85 42 – 9

Ange namn, personnummer eller födelsedata, och om du haft stroke eller är anhörig eller intresserad, samt adress.