Stroke som arbetsskada

Kan stroke vara en arbetsskada?

Nytt digitalt samtal Hej!
Nu är det snart dags för ett nytt panelsamtal, ämnet den här gången är om stroke kan klassas som arbetsskada. Se all information här till höger.
Anmäl dig till max@strokeforbundet.se Då får du zoomlänken till webinariet senast på förmiddagen den 24 januari.

Med vänlig hälsning
Daniela Bjarne
STROKE-Rikfsörbundet