GÖTEBORG STROKEFÖRENINGENS – ÅRSMÖTE 2021

I år blir det för första gången digitalt årsmöte och föreningens medlemmar önskas mycket välkomna! – Var med när föreningen får sin fortsatta färdplan och se verksamheten som varit.

Efter anmälan kommer ni inför mötet att få länken.

Hasse Sandberg från vårt riksförbund, kommer att besöka mötet och berätta om förbundets verksamhet.

Onsdagen den 25 mars, kl. 17.00 – 19.00

Anmäl dig till kansliet tel. 031-7759870 eller e-post: info@strokevg.se