FUNKTIONSRÄTTS INTRESSEPOLITISKA ARBETE

Ombudsman Pia Emanuelsson, Funktionsrätt, informerar om Funktionsrätts intressepolitiska arbete och om individstöd. Pia berättar och efter en halvtimme blir det en kort paus och sedan diskussion – frågor.

Mötet sker på zoom.

Onsdagen den 24 februari, kl. 18.00
Anmäl dig på mail till info@strokevg.se eller ring 031 – 7759870