Epilepsiföreningen i Göteborg bjuder in

Strokeföreningen i Göteborg med omnejd och dess medlemmar är välkomna att delta på telefonmöte:

SAMTAL att LEVA med EPILEPSI. Torsdagarna 5 november och 3 december kl 18.00. Samtalsledare Epilepsisjuksköterska från neuroenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhus.

När du anmäler dig via mejl eller telefon får du instruktion, telefonnummer och kod för mötet.

Anmälan till samtalsträffarna: epilepsigbg@gmail.com, eller via telefon 0768 91 59 49