Boule kursen utgår

Boule kursen vi har på måndagen den 4 juni utgår på grund av för lågt deltagande.