The Phantom of the Opera – Göteborgs Operan

Passion, Besatthet, Raseri och förkrossande kärlek.

Vi har köpt 20 biljetter varav 8 är rullstol och ledsagarplatser. Kom med och se Fantomen på Operan. Sjungs på engelska med svensk text på textmaskin.

Tid: Torsdagen den 2 november, kl. 19:00.

Plats: GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Kostnad: 760:- per biljett, Rullstol och ledsagare betalar 760:- tillsammans till plusgirokonto 166159-4 i samband med anmälan..

Anmälan: Till Strokeföreningens kansli på tel. 031-7759870 eller info@strokevg.se