Lider du av Stroke?

Vi söker kvinnor och män som vill delta i en klinisk forskningsstudie med syfte att studera effekten av OSU6162 på kvarvarande symptom efter stroke.

OSU6162 är en substans som påverkar hjärnans dopamin omsättning på sådant sätt att den trötthet som mycket ofta följer stroke gynnsamt kan påverkas.

Studien är dubbelblind, dvs att hälften av patienterna får slumpmässigt randomiserat aktiv behandling (OSU6162) eller icke aktiv behandling (placebo)

Mediciner liksom läkarbesök och undersökningar är kostnadsfria.

Om du är mellan 18 och 80 år gammal och har stroke, är du välkommen att höra av dig.

Genom att kontakta oss anmäler du ditt intresse av att erhålla ytterligare information om studien. När du tagit del av all information kommer du att tillfrågas om du samtycker till att delta. Därefter kommer en läkare att ta ställning till om du uppfyller villkoren för deltagande.
De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Kontakt
forskning@gottfries.se

Ansvariga läkare

Professor Carl-Gerhard Gottfries. Gottfries Clinic